face
Aal-imraan 93 112 [HyperLink4] Aal-imraan_93_112
Al-ma'idah 74 94 [HyperLink4] Al-ma'idah_74_94
At-taubah 1 18 [HyperLink4] At-taubah_1_18
An-nahl 75 89 [HyperLink4] An-nahl_75_89
xaha 55 82 [HyperLink4] xaha_55_82
Gafir 1 20 [HyperLink4] Gafir_1_20
12