face
Aal-imraan 133 152 [HyperLink4] Aal-imraan_133_152
Al-ma'idah 95 110 [HyperLink4] Al-ma'idah_95_110
At-taubah 34 45 [HyperLink4] At-taubah_34_45
An-nahl 90 110 [HyperLink4] An-nahl_90_110
Gafir 41 65 [HyperLink4] Gafir_41_65
Al-hadeed 16 29 [HyperLink4] Al-hadeed_16_29
12