face
Aal-imraan 15 32 [HyperLink4] Aal-imraan_15_32
Aal-imraan 171 185 [HyperLink4] Aal-imraan_171_185
Al-ma'ida 82 96 [HyperLink4] Al-ma'ida_82_96
Al-a'araaf 189 206 [HyperLink4] Al-a'araaf_189_206
An-nahl 1 29 [HyperLink4] An-nahl_1_29
Al-kahf 75 99 [HyperLink4] Al-kahf_75_99
12