face
Aal-imraan 51 74 [HyperLink4] Aal-imraan_51_74
An-nisa'i 1 11 [HyperLink4] An-nisa'i_1_11
Al-ma'idah 36 58 [HyperLink4] Al-ma'idah_36_58
Al-anfaal 1 21 [HyperLink4] Al-anfaal_1_21
yunus 26 52 [HyperLink4] yunus_26_52
An-nahl 30 50 [HyperLink4] An-nahl_30_50
12