face
Aal-imraan 153 170 [HyperLink4] Aal-imraan_153_170
Al-a'araaf 31 46 [HyperLink4] Al-a'araaf_31_46
At-taubah 60 74 [HyperLink4] At-taubah_60_74
Al-isra'i 1 22 [HyperLink4] Al-isra'i_1_22
Al-furqaan 1 20 [HyperLink4] Al-furqaan_1_20
Al-jathiyah 12 37 [HyperLink4] Al-jathiyah_12_37
12