face
Al-a'araaf 65 87 [HyperLink4] Al-a'araaf_65_87
Al-qiyamah 1 40 [HyperLink4] Al-qiyamah__
Al-insaan 1 18 [HyperLink4] Al-insaan_1_18